Whiplash schadevergoeding: waar heb ik recht op

Een van de meest voorkomende letsels na een ongeval is een whiplash. Hieronder willen wij wat vertellen over alle aspecten die bij een whiplash in de praktijk een rol spelen.

Wat is een whiplash?

Whiplash is een term die gebruikt wordt voor de klachten die ontstaan als de nek door een aanrijding een snelle beweging naar voren of naar achteren maakt. Ook een zijdelingse beweging van de nek kan een whiplash veroorzaken. Vaak ontstaan de klachten na een aanrijding van achteren, maar ook bij een aanrijding van opzij kan een whiplash optreden.

Artsen spreken liever niet van een whiplash maar hebben het over een Whiplash Associated Disorder (WAD) of een flexie-extensie trauma. Ook de term accelaratie-deceleratie trauma wordt gebruikt.

Welke naam je het ook geeft, het gaat uiteindelijk om de vraag welke klachten en beperkingen er optreden.

Veel voorkomende klachten bij een whiplash 

De klachten bij een whiplash zijn vaak zowel van fysieke als cognitieve aard. Bij de fysieke klachten horen bijvoorbeeld hoofdpijn, nek- en rugpijn en stijfheid van de spieren. 

Cognitieve klachten zijn bijvoorbeeld concentratieverlies, evenwichtsstoornissen, moeite met focussen, overgevoeligheid voor licht en geluid en oorsuizen. De verzameling van klachten die men na een whiplash ervaart, levert ook weer vermoeidheid en energieverlies op.

“Een whiplash vreet energie. Je hebt alle tijd en kracht nodig om de basale zaken in het dagelijks leven op te pakken. Dan is het wel heel fijn dat Tijbout alle zaken rondom het ongeval voor je regelt. Ik heb hier veel aan gehad en het heeft mij ook geholpen bij het werken aan mijn herstel.”

― Stephanie

Mogelijke beperkingen rondom een whiplash 

Hoe heviger de klachten zijn, des te meer beperkingen er vaak worden ervaren. Zijn de klachten licht, dan worden deze als vervelend ervaren, zonder dat dit direct gevolgen heeft voor de dagelijkse bezigheden. Naarmate de klachten ernstiger zijn, nemen ook de beperkingen toe. Ernstige whiplashklachten kunnen ertoe leiden dat iemand langdurig sterk beperkt wordt en niet goed kan functioneren in het dagelijks leven.

De standpunten van verzekeraars

De gevolgen voor een slachtoffer die optreden na een whiplash, leveren al sinds jaar en dag voer voor discussie op tussen de bij de schaderegeling betrokken partijen. Er is geen enkel ander letsel waarover de meningen meer verschillen dan over een whiplash. Dit komt doordat whiplashklachten voor artsen moeilijk objectiveerbaar zijn.  

Door verzekeraars wordt erkend dat whiplashklachten kunnen optreden na een aanrijding, zeker als deze aanrijding met enige kracht plaatsvond. Maar er is ook veel onderzoek gedaan naar de gevolgen bij zogenaamde “Low Impact” aanrijdingen. Veelgehoord aan de kant van verzekeraars is dat deze aanrijdingen maar kort voor klachten zouden kunnen zorgen.  Hoe heviger de klap, hoe meer begrip er vaak is voor de klachten en het aanhouden van die klachten gedurende langere tijd. Maar dat begrip kent aan de zijde van verzekeraars grenzen, bij de een wat eerder dan bij de ander.

Hoe gaat Tijbout daar mee om?

Tijbout heeft in haar inmiddels ruim dertigjarige bestaan vele duizenden zaken behandeld waarin een whiplash een rol speelde. Bij de behandeling van die zaken hebben wij ook vele malen van dichtbij gezien welke enorme gevolgen de aanrijding langdurig en soms zelfs blijvend voor het slachtoffer kan hebben. Welke naam de klachten ook krijgen en welke verzekeraar ook betrokken is, het uitgangspunt is en blijft dat de schade die voortkomt uit het ongeval vergoed moet worden. De schaderegelaars bij Tijbout laten zich niet  afschrikken door een afwijzende houding van een verzekeraar. Wij weten als geen ander hoe we ervoor kunnen zorgen dat het slachtoffer de vergoeding krijgt, waarop hij recht heeft.

De rechtspraak

Bij de beoordeling van het recht op vergoeding is de rechtspraak in Nederland leidend. Het slachtoffer moet aantonen dat het ongeval heeft plaatsgehad en dat daaruit schade is ontstaan. Aan dat te leveren bewijs mogen echter geen te zware eisen worden gesteld. Bij een whiplash is het van belang dat wordt vastgesteld dat:

 • direct of kort na het ongeval de klachten optreden;
 • deze klachten ook zijn vastgelegd, bijvoorbeeld bij de spoedeisende eerste hulp of de huisarts; 
 • de klachten er voor het ongeval nog niet waren;
 • de klachten niet optreden als gevolg van een andere oorzaak;
 • de klachten plausibel zijn.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan is de juridische causaliteit een gegeven, zodat de relatie tussen het ongeval en de klachten kan worden gelegd.

Schadevergoeding whiplash

Het uitgangspunt is dat het slachtoffer zoveel mogelijk wordt gebracht in de positie zoals die er zonder het ongeval ook zou zijn geweest. Dat geldt ook als er sprake is van een whiplash. Alle schade die wordt geleden en die kan worden toegerekend aan het ongeval, moet dus worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. 

“Letselschade regelen gaat voor een slachtoffer niet alleen om de financiële afhandeling. Het gaat ook om inleven, begrijpen, adviseren, ontzorgen.”

― Lisette Tijbout

Lisette Tijbout

Schadeposten bij een whiplash

De schadeposten die bij een whiplash een rol kunnen spelen, zijn niet anders dan bij alle andere soorten letsel. Veel voorkomende schadeposten zijn:

 • medische kosten, voorover de eigen zorgverzekeraar deze niet dekt;
 • gemiste inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Dit wordt verlies van verdienvermogen genoemd;
 • studievertraging;
 • kosten in verband met het inschakelen van hulp voor de huishoudelijke taken;
 • kosten voor het inschakelen van hulp bij onderhoud van huis of tuin;
 • smartengeld, de vergoeding voor het leed dat de klachten met zich meebrengen.

De hoogte van de schadevergoeding is volledig afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het slachtoffer. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan de schade bijvoorbeeld fors oplopen, zeker als het gaat om een zelfstandige. Ook voor whiplashzaken geldt dus dat schadebedragen tot vele honderdduizenden euro’s of zelfs meer aan de orde kunnen zijn.

Direct advies 

De afwikkeling van een letselschade is vaak een langdurig proces, waarbij grote financiële belangen kunnen spelen. Het slachtoffer en de verzekeraar hebben daarbij uiteindelijk een tegengesteld financieel belang, zodat het belangrijk is dat er een deskundige voor uw rechten opkomt. Neem daarom contact met ons op om uw zaak te bespreken. Wij kunnen u direct vertellen wat wij voor u kunnen doen en welke stappen we zullen zetten. Uiteraard kost dat advies u niets.  

Direct gratis advies?

(075) 640 10 40

Neem contact op met een specialist

[email protected]

Binnen 24 uur antwoord op al je vragen

Stuur ons een bericht

Neem contact op met een specialist