Werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Een ongeval op het werk komt helaas vaak voor, maar een goede werkgever zal alles in het werk stellen om ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen. Ben je toch betrokken bij een ongeval op het werk? Dan is het goed om te weten dat je de werkgever hiervoor aansprakelijk kunt stellen. Wij leggen je uit in welke mate de werkgever aansprakelijk is voor een bedrijfsongeval en wat je moet doen om letselschade te claimen.

Wat verstaan we onder een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeluk dat plaatsvindt tijdens werktijd. In veel gevallen had een ongeval voorkomen kunnen worden als de werkgever maatregelen had getroffen. Maatregelen die een werkgever zou kunnen nemen zijn bijvoorbeeld het verstrekken van beschermende kleding, maar ook het markeren van een vloer die net is gedweild. Krijg je te maken met een bedrijfsongeval, dan kun je de werkgever aansprakelijk stellen.

Voorbeelden van veelvoorkomende bedrijfsongevallen waarbij de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld, zijn:

  • een val van een steiger of hoge ladder
  • ledematen die in een machine terecht komen
  • gereedschappen die ongevallen veroorzaken die leiden tot amputatie; ongevallen door ondeugdelijk gereedschap
  • ongevallen door aanrijdingen met heftrucks.

Uiteraard heb je zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Als je op het werk van de trap valt, omdat je tijdens het traplopen op je smartphone keek, dan is de werkgever niet aansprakelijk.

De zorgplicht van de werkgever

De werkgever is verplicht goed voor zijn werknemers te zorgen. Dit noemen we ook wel de zorgplicht van de werkgever. De zorgplicht houdt onder andere in dat de werkgever de werkplek zorgvuldig moet inrichten. Hij is verplicht om veiligheidsvoorschriften op te stellen en beschermingsmiddelen aan te bieden. Bovendien dient hij duidelijke instructies te geven over hoe de beschermingsmiddelen, maar ook machines moeten worden gebruikt. Tot slot mag je van de werkgever verwachten dat hij ook controleert of werknemers de instructies en aanwijzingen naleven. Als een werknemer de werkgever aansprakelijk stelt, moet de werkgever in eerste instantie bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Werkgeversaansprakelijkheid bij zzp’ers

Als je als zzp’er werkt, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en werknemer, aangezien een van de vereisten voor het werken als zelfstandige het ontbreken van de gezagsverhouding is. Toch is het mogelijk om de opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor een bedrijfsongeval. Je kunt je dan beroepen op artikel 7:658 BW. De kern van dit artikel is dat de werkgever onder bepaalde voorwaarden niet alleen aansprakelijk is voor zijn eigen werknemers, maar ook voor personen die vergelijkbaar werk als de eigen werknemers verrichten.

Hoe stel ik mijn werkgever aansprakelijk na een bedrijfsongeval?

Na een bedrijfsongeval dient de werkgever schriftelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de geleden schade. Het is aan het slachtoffer om te bewijzen dat er letsel is en dat dit letsel een gevolg is van het bedrijfsongeval. De werkgever kan in zijn verweer vervolgens proberen aan te tonen dat hij er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de zorgplicht.

De relatie tussen werkgever en werknemer na een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan veel invloed hebben op de relatie tussen de werkgever en de werknemer. Door pijn, schrik en verdriet kunnen er in een emotie dingen gezegd worden die wellicht niet zo bedoeld zijn. Schakel daarom altijd hulp in van een juridisch expert na een bedrijfsongeval, zodat de schade op een professionele manier kan worden afgewikkeld.

Verzekeren voor letselschade

Letselschade loopt al snel in de papieren. Veel werkgevers zijn daarom verzekerd tegen letselschade en hoeven bij een bedrijfsongeval niet zelf diep in de buidel te tasten. Des te belangrijker is het voor alle partijen om de schade op een juiste manier af te handelen.

Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met het behandelen van bedrijfsongevallen en kunnen je vertellen of je werkgever aansprakelijk is voor jouw letsel na een bedrijfsongeval. Natuurlijk zetten we alles op alles om daarbij de goede relatie met je werkgever te behouden. Onze service is voor jou kosteloos.

Neem vandaag nog contact met ons op en we kijken wat we voor je kunnen doen.

Direct gratis advies?

(075) 640 10 40

Neem contact op met een specialist

[email protected]

Binnen 24 uur antwoord op al je vragen

Stuur ons een bericht

Neem contact op met een specialist