Jouw rechten bij letselschade veroorzaakt door een dier

Heb je letselschade opgelopen door toedoen van een dier? Ben je bijvoorbeeld tijdens een wandeling gebeten door een hond? Dan is de kans groot dat je de schade die je als gevolg van het letsel ondervindt, kunt verhalen op de bezitter van het dier. In dit artikel leggen we je uit hoe dat precies zit en waar je bij het verhalen van de schade rekening mee moet houden.

Risicoaansprakelijkheid bij letselschade door een dier

Iedere bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door zijn dier of dieren veroorzaakte schade. Dieren kunnen niet zelf aansprakelijk gehouden worden voor hun daden en om die reden is in de wet vastgelegd dat de bezitter van het dier opdraait voor de schade. Is het dier betrokken bij een ongeval of een ongeluk, dan is de bezitter verplicht om de schade daarvan te vergoeden. We noemen de aansprakelijkheid van de bezitter ook wel risicoaansprakelijkheid.

Risicoaansprakelijkheid betekent dat de bezitter iets wordt aangerekend, zonder dat het zijn of haar schuld is. Deze vorm van aansprakelijkheid is geregeld in boek 6 artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek. We geven je graag enkele voorbeelden waarbij de letselschade door een dier veroorzaakt is en bij wie je kunt aankloppen om die schade te verhalen.

Het dier handelt uit eigen energie

Als een dier handelt uit eigen energie, dan betekent dit dat het dier iets doet zonder dat de bezitter het dier daarop aanstuurt. Een voorbeeld hiervan is een loslopende hond die aan de overkant van de straat een soortgenoot ziet en daar plotseling op afstormt. De bezitter heeft de hond niet opgedragen om dit te doen. Als een toevallig passerende fietser de hond niet meer kan ontwijken en valt, is de bezitter aansprakelijk voor de schade die daaruit volgt.

Om een bezitter aansprakelijk te kunnen stellen op basis van risicoaansprakelijkheid, is het een belangrijke vereiste dat het dier handelt uit eigen energie.

Letselschade door een dier na een onrechtmatige daad

Als een dier de instructies van de bezitter opvolgt, handelt het dier niet meer uit eigen energie, maar volgt het dier zijn baasje op. Het meest duidelijke voorbeeld is een bezitter die zijn pitbull op iemand afstuurt met het doel de persoon aan te vallen. In dit geval is er geen sprake meer van risicoaansprakelijkheid, maar van directe aansprakelijkheid van de bezitter. Er kan hem dan een ‘onrechtmatige daad’ worden aangerekend. Op basis van deze onrechtmatige daad kun je de bezitter aansprakelijk stellen.

Soms is er een rechtvaardigingsgrond die ervoor zorgt dat de daad, alhoewel onrechtmatig, niet wordt toegerekend aan de dader of in dit geval de bezitter. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een inbraak, waarbij de bewoner de hond op de inbreker afstuurt. Het zal in zo’n geval heel lastig worden om letselschade door toedoen van een dier op de bezitter te verhalen.

Aansprakelijkheid en de ‘tenzij-formule’

Wanneer er iets gebeurt en dit simpelweg niet voorkomen had kunnen worden, spreken we van overmacht. In artikel 6:179 BW wordt deze zogenoemde ‘tenzij-formule’ beschreven. Het gaat dan om situaties waarbij de bezitter het dier niet daadwerkelijk heeft aangestuurd, maar had hij dit wel, dan had het dier niet anders gehandeld en was de uitkomst dus ook niet anders geweest. Als er sprake is van overmacht, kun je geen aanspraak maken op een letselschadevergoeding.

Schade door toedoen van een wild dier

In tegenstelling tot de voorgaande voorbeelden, is er bij schade door toedoen van een wild dier geen eigenaar aan te wijzen. Steekt een hert de weg over en kun je het dier niet meer ontwijken, dan kan dit naast behoorlijk wat schrik, ook schade aan je voertuig opleveren. Omdat het hier om een wild dier gaat en er geen eigenaar is, kun je niemand aansprakelijk stellen voor de schade. In dit geval is het raadzaam om na te gaan of deze schade vergoed wordt via de schadeverzekering van je auto of motor.

Letselschade door toedoen van een dier. Wat nu?

Zoals we je al lieten zien, zijn er verschillende voorbeelden waarbij er schade is ontstaan door toedoen van een dier. Is er een bezitter, dan kun je hem of haar onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk stellen. Wij helpen je hier graag mee. We hebben meer dan 25 jaar ervaring en behandelen geregeld schadezaken waarbij dieren een hoofdrol spelen. Onze service is bovendien altijd kosteloos, tenzij we vooraf aangeven dat dit niet zo is.

Neem vandaag nog contact met ons op en we kijken wat we voor je kunnen doen.

Direct gratis advies?

(075) 640 10 40

Neem contact op met een specialist

[email protected]

Binnen 24 uur antwoord op al je vragen

Stuur ons een bericht

Neem contact op met een specialist