Bedrijfsongeval: is mijn werkgever aansprakelijk?

Ook op het werk zit een ongeval in een klein hoekje. Bedrijfsongevallen zorgen jaarlijks voor vele duizenden bezoeken aan het ziekenhuis en niet zelden is het letsel ernstig. De gevolgen kunnen dan levenslang een -grote- rol spelen.

Het is dus belangrijk om in het geval van een bedrijfsongeval goed na te gaan of er recht op schadevergoeding bestaat. Tijbout Letselschade staat al vele jaren de slachtoffers van bedrijfsongevallen bij in de schaderegeling met de aansprakelijke partij.

Wat is letselschade?

Letselschade is materiële en immateriële schade die je kunt lijden als gevolg van lichamelijk en/of psychisch letsel, vaak als gevolg van een ongeval.
De materiële schade is divers van aard en kan bijvoorbeeld bestaan uit de kosten voor medische behandelingen, de kosten voor hulp in huis of inkomen dat wegvalt.

Allerlei posten zijn denkbaar, onder de volgende link treft u de meest voorkomende schadeposten aan.
De immateriële schade is de vergoeding die kan worden gevorderd voor het verdriet en de pijn als gevolg van het ongeval. Een ander woord voor immateriële schade is smartengeld. De hoogte van de smartengeldvergoeding hangt af van de aard en de ernst van het opgelopen letsel en hoe lang de gevolgen daarvan een rol spelen. Zijn er levenslange gevolgen, dan is de vergoeding vaak veel hoger dan bij letsel dat na enige tijd weer volledig genezen is.

“In Nederland zijn de smartengeldvergoedingen beduidend lager dan in veel andere Europese landen. In de rechtspraak is de laatste jaren -eindelijk- wel een ontwikkeling te zien van stijgende vergoedingen.”

Schadevergoeding na een bedrijfsongeval

Raak je tijdens het werk betrokken bij een ongeval, dan is de kans groot dat je de schade vergoed kunt krijgen. De werkgever moet op grond van de wet zorgen voor een veilige werkomgeving. De zorgplicht van de werkgever gaat daarbij ver. Ook als de werknemer zelf een fout maakt, waardoor het ongeval ontstaat, kan de werkgever daarvoor aansprakelijk zijn.

De werknemer hoeft alleen te stellen dat het ongeval is gebeurd en dat daarbij letsel is ontstaan. Het is vervolgens aan de werkgever om aan te tonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Voor specifieke risico’s, zoals bijvoorbeeld in het verkeer, moet de werkgever zorgen voor een deugdelijke verzekering. Ook als er dan sprake is van een ongeval door eigen schuld, moet die verzekering dan de letselschade vergoeden. Heeft de werkgever niet voor een dergelijke verzekering gezorgd, dan kan hij daarvoor weer aansprakelijk worden gesteld. Dan moet de werkgever alsnog de schade vergoeden, omdat hij heeft nagelaten op te treden als een goed werkgever.

Voorbeelden van bedrijfsongevallen

Veel ongevallen op het werk hebben te maken met het gebruik van machines. Als een machine niet goed is beveiligd of als aan de werknemer onvoldoende instructie over het gebruik van de machine is gegeven, dan ligt een ongeval al snel op de loer.

De gevolgen zijn vaak ernstig, niet zelden is bijvoorbeeld de amputatie van een hand of meerdere vingers het directe gevolg. Het letsel is dan voor de rest van het leven van grote invloed.

Ook valpartijen op het werk zijn aan de orde van de dag. Bijvoorbeeld omdat er op hoogte wordt gewerkt en er onvoldoende valbeveiliging is. Ernstige fracturen of zelfs een dodelijke afloop is dan vaak het gevolg.

Regelmatig leidt ook de inrichting van de werkplaats tot ongevallen. Dan kan bijvoorbeeld worden gedacht aan drukke magazijnen, waar heftrucks af en aan rijden.
Zo zijn er nog vele voorbeelden te bedenken.

In Nederland komt in het geval van een bedrijfsongeval met letsel waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is, of waar blijvend letsel aan de orde is, ook de Arbeidsinspectie in beeld.De werkgever is verplicht om het ongeval in die situaties aan de inspectie te melden.

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk?

Als er een bedrijfsongeval gebeurt, dan zal de werkgever moeten aantonen dat hij alle maatregelen heeft getroffen die redelijkerwijs mogelijk zijn om het ongeval te voorkomen.

Slaagt hij daarin niet, dan is de aansprakelijkheid in beginsel een feit. Alleen als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer, kan de aansprakelijkheid komen te vervallen.

Hoe stel ik mijn werkgever aansprakelijk?

Het aansprakelijk stellen van de werkgever kan schriftelijk gebeuren. De aansprakelijkstelling moet in ieder geval worden voorzien van een datum van de gebeurtenis. Het is goed om te beschrijven wat zich heeft voorgedaan en waar het ongeval is gebeurd.
In principe kan de aansprakelijkstelling plaatsvinden tot 5 jaar na het ongeval, maar het is aan te raden om de aansprakelijkstelling zo snel mogelijk na de gebeurtenis te versturen.

Uiteraard is het van belang om direct vanaf het begin juridische bijstand te vragen. Tijbout Letselschade verzorgt deze bijstand van het begin (de aansprakelijkstelling) tot het einde (de finale regeling) voor haar cliënten.

Unieke werkwijze Tijbout

Tijbout Letselschade is al meer dan 30 jaar een begrip in Nederland. Wij staan uitsluitend slachtoffers bij en helpen hen bij het verhalen van de letselschade op de aansprakelijke verzekeraar.

Persoonlijk contact en het ontzorgen van het slachtoffer zien wij als een vanzelfsprekendheid. Als je letsel oploopt door een ongeval dan is dat immers al vervelend genoeg.

In Nederland heeft de wetgever geregeld dat een slachtoffer van een ongeval zich kan laten bijstaan door een deskundige belangenbehartiger. De -redelijke- kosten van die belangenbehartiger moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed, bovenop alle andere schadeposten van het slachtoffer. Tijbout werkt dan ook in vrijwel alle gevallen volledig kosteloos voor het slachtoffer.

Conclusie

Ben je betrokken bij een bedrijfsongeval, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor advies. Wij kunnen de omstandigheden van het ongeval dan bespreken en we kunnen je vaak direct vertellen of er een schadevergoeding kan worden verkregen. Uiteraard is ook dat advies kosteloos.

Direct gratis advies?

(075) 640 10 40

Neem contact op met een specialist

[email protected]

Binnen 24 uur antwoord op al je vragen

Stuur ons een bericht

Neem contact op met een specialist