Onze klanten geven ons een 9,5

Artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW); bescherming van ‘zwakkere’ verkeersdeelnemer

Voetgangers en (elektrische) fietsers hebben in het verkeer een kwetsbare positie ten opzichte van gemotoriseerd verkeer zoals scooters, brommers, auto’s en motoren. Bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig zal de fietser en/ of voetganger namelijk sneller letsel oplopen dan de automobilist of motorrijder. Artikel 185 WVW houdt rekening met deze ‘zwakkere’ verkeersdeelnemers door hen extra rechtsbescherming te bieden.

In dit artikel vertellen wij u meer over deze wet en waar u als ‘kwetsbare’ verkeersdeelnemer recht op heeft in geval van letsel.

Aansprakelijkheid verkeersongevallen

Artikel 185 WVW regelt de aansprakelijkheid van de eigenaar van een motorrijtuig bij een aanrijding met een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer, zoals bijvoorbeeld fietsers en voetgangers. Kort uitgelegd, als een fietser of voetganger betrokken is geraakt bij een verkeersongeval met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer, heeft hij/zij, los van de eventuele schuldvraag, vrijwel altijd recht op een vergoeding van minimaal 50% van zijn of haar schade. Dus ook al heeft u als fietser of voetganger het ongeval zelf veroorzaakt, dan nog heeft u in de meeste gevallen toch recht op een schadevergoeding. Als daarbij het letsel van de niet gemotoriseerde ernstig is, kan de zogenaamde billijkheidscorrectie ervoor zorgen dat een hoger percentage van de schade wordt vergoed.

Uiteraard wordt in eerste instantie gekeken naar de door beide partijen gemaakte verkeersfouten. Als direct vaststaat dat de bestuurder van het motorrijtuig schuldig is dan wordt zonder meer 100 % van de schade van de voetganger of fietser vergoed.

Wie eist bewijst?

Waar bij een verkeersongeval met twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers altijd aangetoond moet worden wie de veroorzaker is geweest van het ongeval, hoeft dit niet wanneer u als ‘kwetsbare’ verkeersdeelnemer betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig. U hoeft als dus voetganger of fietser niet aan te tonen dat u onschuldig bent, omdat het uitgangspunt is dat de volledige aansprakelijkheid bij het gemotoriseerde voertuig ligt. U bent als ‘zwakkere’ verkeersdeelnemer namelijk door dit wetsartikel beschermd. Echter wanneer het gemotoriseerde voertuig die bij het ongeval betrokken is geweest, niet bekend is (als u dus geen kenteken of contactgegevens van de veroorzaker heeft), moet u wel kunnen aantonen dat het ongeval door een motorvoertuig is veroorzaakt. Er kan dan een beroep op schadevergoeding door het Waarborgfonds Motorverkeer worden gedaan.

Artikel 185 WVW is een vorm van risicoaansprakelijkheid, daarom hoeft, zoals eerder omschreven, schuld of verwijtbaarheid aan de zijde van de gemotoriseerde verkeersdeelnemer niet te worden aangetoond om een verplichting tot schadevergoeding van tenminste 50% vast te stellen. In uitzonderlijke gevallen blijft de schade voor u als ‘zwakke’ verkeersdeelnemer voor uw eigen rekening, namelijk als er sprake is van overmacht aan de zijde van de gemotoriseerde verkeersdeelnemer of wanneer er sprake is van opzet/ bewust roekeloos gedrag van u als niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Dit is iets dat de verzekeraar van het gemotoriseerde voertuig dan zou moeten aantonen. Deze uitzonderingen worden in de praktijk niet snel aangenomen. U als niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer met letselschade wordt meestal beschermd.

Kind als voetganger of fietser betrokken bij een ongeval met een motorvoertuig?

De meest kwetsbare verkeersdeelnemers worden dus goed in bescherming genomen door artikel 185 WVW. Daarbij worden kinderen jonger dan 14 jaar, die als voetganger of fietser deelnemen aan het verkeer, nog meer beschermd: de betrokken gemotoriseerde verkeersdeelnemer is 100% aansprakelijk, ook wanneer het kind zelf schuldig is. Voor kinderen ouder dan 14 jaar geldt de standaard aansprakelijkheid van minimaal 50% (en uiteraard tot maximaal 100%).

Is uw kind of bent u zelf als fietser of voetganger slachtoffer geworden van een ongeval met een gemotoriseerde weggebruiker met letsel tot gevolg? Dan helpen wij u graag bij het beoordelen van de aansprakelijkheid en het verhalen van uw letselschade. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Direct gratis advies?

(075) 640 10 40

Neem contact op met een specialist

[email protected]

Binnen 24 uur antwoord op al je vragen

Stuur ons een bericht

Neem contact op met een specialist