Smartengeld

Als er sprake is van letsel, dan heeft u ook recht op een smartengeldvergoeding. Smartengeld is een vergoeding die de aansprakelijke partij (verzekeringsmaatschappij) aan het slachtoffer moet betalen in verband met het aangedane leed, ellende en ongemak. Lees hier meer over het onderwerp smartengeld

Verlies arbeidsvermogen

Als u door een ongeval niet of niet volledig kunt werken dan kan leiden een tot inkomensverlies. Dit kan voor een korte of lange periode zijn of soms zelfs definitief. Dat kan financiële grote gevolgen hebben. Het verlies van inkomen, beter gezegd verlies arbeidsvermogen,  moet door de tegenpartij worden vergoed.

Huishoudelijke hulp

Letsel kan ervoor zorgen dat u niet meer (alle) huishoudelijke werkzaamheden kunt doen, die u voor het ongeval wel deed. De kosten van door u ingeschakelde hulp, dat kan ook een familielid zijn, komen voor rekening van de aansprakelijke partij. 

Verlies zelfwerkzaamheid

Als u als gevolg van een ongeval niet meer in staat bent om klussen in het om het huis te doen, die u normaal wel zelf deed, spreken we van verlies aan zelfwerkzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan schilderen of tuinieren. De (meer)kosten van uitbesteding van deze klussen komen voor vergoeding in aanmerking. 

Medische kosten

Als u medische behandeling nodig heeft en uw zorgverzekeraar betaalt deze kosten niet of niet volledig, dan worden deze kosten vergoed. Hierbij kunt u denken aan kosten voor medicatie of behandelingen bij een therapeut, de kosten van het eigen risico van uw zorgverzekering.

Reiskosten

Alle reiskosten die u maakt vanwege het opgelopen letsel, worden vergoed. Denkt u daarbij aan reiskosten naar het ziekenhuis, revalidatiecentrum, huisarts of fysiotherapeut. Ook de reiskosten van familieleden of vrienden die een bezoek brengen aan het slachtoffer in het ziekenhuis, komen voor vergoeding in aanmerking.

Ziekenhuisopname

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, krijgt u een vaste vergoeding voor elke opnamedag. Dit geldt ook voor opname in een revalidatiecentrum.

Schade aan persoonlijke eigendommen

Uw eigendommen kunnen bij een ongeval beschadigd raken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uw voertuig, kleding, bril, sieraden, telefoon. De schade moet op basis van de dagwaarde van de spullen worden vergoed.