Onze klanten geven ons een 9,5

Letselschadedossiers zijn in feite verzamelingen van meerdere disciplines, zoals juridisch, medisch, arbeidskundig en rekenkundig. De accenten verschillen afhankelijk van de ernst van de zaak en uiteraard de persoon om wie het gaat.

De kunst is om deze disciplines te hanteren (en te beoordelen) op momenten dat zij nodig zijn en zodanig met elkaar in overeenstemming te brengen dat deze leiden tot een juiste schadeloosstelling. Voor de letselschadespecialist is het dagelijkse kost; voor het slachtoffer betreft het meestal een onbekend terrein, extra vertroebeld door emoties en alle zorgen die zich bij het letsel aandienen. Een heldere communicatie naar vooral de klant mag dan ook niet ontbreken.

Anders dan wel wordt gedacht en soms ook beweerd, voert het juridische gehalte niet de boventoon. De geschillen die zich op ons vakgebied voordoen zijn veel meer van financieel/economische aard. Het gaat immers om het vaststellen en verhalen van schade, niet zelden in verband met gederfde inkomsten of winst uit onderneming. Het is niet voor niets dat een accountant aan ons kantoor is toegevoegd.

Advocaat

Het schaderegelingsklimaat in Nederland is van dien aard dat letselschadedossiers voor 99% zonder tussenkomst van de rechter afgewikkeld. Ook dit beeld wordt nog wel eens verkeerd weergegeven. Toch kan het voorkomen dat de standpunten van het slachtoffer (geadviseerd door de belangenbehartiger) en de aansprakelijke verzekeraar zover uiteen liggen, dat de rechter om een oordeel moet worden gevraagd. Zo’n stap, die om meerdere redenen zeer goede afweging verdient, schuwen wij niet. In dat kader werken wij al vele jaren samen met een vaste letselschadeadvocaat (LSA).

Medisch adviseurs

Medische gegevens van de behandelend artsen/specialisten zijn nodig om de aard en ernst van het letsel te beoordelen. En uiteraard de mogelijk blijvende gevolgen. De omvang van de schade hangt daarmee samen. Beoordeling van deze medische gegevens moet door een medicus worden gedaan. Dat is een landelijke norm die bijvoorbeeld ook voor verzekeringsmaatschappijen geldt. Logischerwijze is een aantal medisch adviseurs aan ons kantoor verbonden.

Rechtsbijstandverzekeraars

De kwaliteit van onze dienstverlening leidt er al vele jaren toe dat een aantal gerenommeerde rechtsbijstandverzekeraars dossiers aan Tijbout uitbesteden, variërend van een enkele intake tot volledige behandeling. Onze kosten worden in dat geval door de rechtsbijstandverzekeraar betaald.