Onze klanten geven ons een 9,5

Letselschade door dieren

Ontstaat er een ongeval door de gedraging van een dier – denk aan een loslopende hond of een uitgebroken paard – dan is de eigenaar/bezitter daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk. De rechtsregels op dit vlak zijn streng.

Medische fout

Ook op de plaats waar u dat misschien het minst verwacht – bij een huisarts, in een ziekenhuis, of een andere zorginstelling – kan iets misgaan. Artsen, specialisten of ander zorgpersoneel zijn niet onfeilbaar en maken fouten. Soms met grote gevolgen.
Komt de fout vast te staan dan is de arts en/of de zorginstelling aansprakelijk voor het letsel dat daaruit ontstaat. Natuurlijk moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen een niet succesvolle ingreep en een daadwerkelijke “medische misser”. Wil er aansprakelijkheid zijn dan moet er sprake zijn van vermijdbaar en verwijtbaar handelen. Dit uitgangspunt kan aanleiding geven tot diepgaand en moeizaam onderzoek, gekenmerkt door tegengestelde (medische) opvattingen. Natuurlijk komt het ook voor dat de fout zo evident is dat de aansprakelijkheid op voorhand is gegeven.

Meld direct uw schade

Gevaarlijke openbare weg

Het kan gebeuren dat u tijdens een wandeling struikelt over een uitstekende straattegel. Als gevolg van deze val kunt u gewond raken. Heeft u dan recht op een schadevergoeding? Ja, dit kan het geval zijn als duidelijk is dat de straattegel zo ver uitsteekt, dat niet meer wordt voldaan aan de eisen die aan een weg of trottoir mogen worden gesteld. In die gevallen kan de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld en moet uw letselschade vergoed worden door de (verzekeraar van) de wegbeheerder. Van belang is dat u bewijs kunt aanleveren van wat er is gebeurd, bijvoorbeeld door middel van een getuigenverklaring en/of een politierapport. Ook is het aan te raden om foto’s van de situatie ter plaatse te maken.

Letselschade tijdens sport en spel

Ook bij sport en spel kan het voorkomen dat u letsel oploopt door de gedraging van een mede- of tegenspeler. De gedraging moet dan wel buiten normale spelbeeld vallen. Als een voetballer door een reglementaire sliding ongelukkig ten val komt en een been breekt dan is er geen aansprakelijkheid van de tegenstander. Je zou kunnen zeggen dat het letsel opgesloten ligt in de risico’s van de sport. Fluit de scheidsrechter af en een tegenspeler uit zijn frustratie over het verlies door iemand onderuit te schoffelen, dan is er wel aansprakelijkheid voor het letsel. Het is maar een voorbeeld. Twijfel? Tijbout adviseert u.

 

“Tijbout kenmerkt zich door een no nonsense aanpak; vasthoudend en resultaatgericht”

― Leon Djomarto, Letselschadespecialist, NIVRE Register-Expert

Leon Djomarto, Letselschadespecialist, NIVRE Register-Expert

Hoe werken wij?

Eerste contact 
In het eerste gesprek, vaak telefonisch, bespreken we wat er is gebeurd. Wij leggen in eerste gesprek uit wat u ons kunt verwachten en wat de vervolgstappen zijn. Na dit gesprek wordt direct een dossier aangelegd en gaan wij aan de slag.

Persoonlijk gesprek
Meestal maken wij snel na het eerste contact een persoonlijke afspraak met u. Tijdens dat gesprek wordt gesproken over de gevolgen van het ongeval en wordt uitleg gegeven over de verdere procedure.

Ook al staat de schade bij zo’n eerste gesprek niet volledig vast, dan kan er toch vaak op korte termijn een betaling van een voorschot worden geregeld.

Letsel
Het letsel wordt vastgesteld aan de hand van de beschikbare medische informatie van artsen en therapeuten die u als gevolg van het ongeval heeft bezocht. Letsel is een ruim begrip en kan variëren van licht letsel dat snel weer herstelt tot ernstig letsel dat nooit meer over gaat. En alles er tussen in.

Schade afwikkelen
Aan het einde van het traject, als er sprake is van een zogenaamde medische eindsituatie, kan met behulp van een onafhankelijk medisch onderzoek blijvende medische gevolgen van het letsel worden vastgesteld door een medisch specialist. Is de verwachting dat het letsel in de toekomst verslechtert, dan kan bij een afwikkeling worden afgesproken dat er een voorbehoud wordt opgenomen. De letselschade wordt dan afgewikkeld, tot zover mogelijk. Treedt de verslechtering van de gezondheid op een later moment daadwerkelijk op, dan wordt het dossier heropend. Uiteraard gaat dit alles in overleg met de cliënt.

Direct gratis advies?

(075) 640 10 40

Neem contact op met een specialist

[email protected]

Binnen 24 uur antwoord op al je vragen

Stuur ons een bericht

Neem contact op met een specialist