Naast de werkzaamheden die wij in opdracht van particulieren verrichten wordt ons kantoor ook
vele malen per jaar  ingeschakeld door een aantal bekende rechtsbijstandverzekeraars. De
werkzaamheden variëren van een intake of een schadeberekening tot integrale behandeling van
een dossier. Ook in die zaken staat het belang van het slachtoffer centraal. Uiteraard komen de
kosten van onze tussenkomst voor rekening van de rechtsbijstandverzekeraar.