Een terugblik toont ons veranderingen op vele technische en maatschappelijke vlakken.
Denk aan

  • Digitalisering
  • Wijze van communiceren
  • Medische wetenschap
  • Veiliger verkeer en werkomstandigheden
  • Streven naar harmoniemodel in schaderegeling

De kern van ons vak is min of meer ongewijzigd. Althans we zien ons gesteld voor dezelfde vraagstukken. Wat zijn de gevolgen van het letsel (of overlijden). Is er sprake van bijvoorbeeld inkomstenderving of studievertraging? Wie heeft er schuld? Wie is aansprakelijk? Is er geen aansprakelijke partij zijn er dan verzekeringen die voor dat doel in het leven zijn geroepen? Nog steeds een procedure, soms moeizaam, soms van een leien dak, die eindigt met het daadwerkelijk verhalen van de vastgestelde schade en smartengeld.