versie 30-11-2021

Het coronavirus heeft grote gevolgen heeft voor ons maatschappelijke en sociale leven. Wij moeten allemaal ons best doen om verdere verspreiding van dit virus zoveel mogelijk te voorkomen. Tijbout Letselschade houdt zich aan de maatregelen van de overheid. Wij passen ons beleid steeds aan de actuele situatie aan.

Dit betekent voor nu dat onze medewerkers zoveel als mogelijk vanuit huis werken. Besprekingen vinden meestal plaats via online platforms, zoals bijvoorbeeld Teams.