Een praktijkvoorbeeld: letselschade na een bedrijfsongeval

Aansprakelijkheid van de werkgever

“We behandelen geregeld bedrijfsongevallen bij Tijbout,” vertelt Wouter Hensbergen. Hij werkt als letselschadespecialist bij Tijbout. “Zo kwamen we op zeker moment ook in contact met een man die met zijn beide handen in een machine op het werk terecht was gekomen.

Hij verloor daardoor een hand en de andere hand was grotendeels verbrijzeld. De noodbeveiliging van de machine functioneerde niet. De machine liep door terwijl hij had moeten stoppen. Over de aansprakelijkheid bestaat dan geen twijfel. De werkgever is voor dit soort ongevallen altijd aansprakelijk.”

De man waar Wouter over vertelt, kwam via een buurman bij Tijbout terecht, maar hij wist op dat moment nog niets over het verloop van het letselschadeproces. “De man meldde zich enkele weken na het ongeval bij ons en net als bij alle andere zaken, vragen we dan eerst wat er is gebeurd. Omdat de noodbeveiliging niet functioneerde, was het in deze casus direct helder dat we de werkgever aansprakelijk konden stellen. Dit hebben we in overleg met de man direct in gang gezet.”

Eerste gesprek

In het eerste gesprek is vooral veel aandacht voor de toedracht van het ongeval. De letselschade-specialist bespreekt met de cliënt hoe de medische situatie voor het ongeluk was en welke beperkingen er nu zijn als gevolg van het ongeluk.

“We vertellen in dit eerste gesprek ook hoe de schaderegeling verloopt en wat er gaat gebeuren,” legt Wouter uit. “Bij ernstig letsel duurt het soms wel een of twee jaar voordat duidelijk is of iemand hersteld is van het letsel of juist niet”. In de tussentijd moeten voorschotten worden betaald door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, zodat lopende onkosten wel kunnen worden betaald.”

Wat doet een letselschadespecialist?

Na het eerste gesprek, zetten Wouter en zijn collega’s het letselschadeproces in gang. Er moet dan een hoop worden geregeld. “We zorgen dat alle informatie beschikbaar komt om de schadeclaim te kunnen afhandelen. We vragen de benodigde medische informatie op en deze leggen we voor aan de medisch adviseurs. Zij geven ons hierover vervolgens advies. Daarbij vragen we niet alleen naar de gevolgen op korte termijn, maar ook naar de blijvende gevolgen en de risico’s voor de toekomst. Vervolgens beoordelen we wat deze blijvende gevolgen betekenen voor bijvoorbeeld het inkomen. Deze man kon wel bij zijn werkgever blijven werken, maar omdat de functie waar hij na het ongeluk in werkte, lager was ingeschaald, had hij toch een stukje inkomensverlies. Dat moet dan ook worden vergoed. En we inventariseren natuurlijk welke andere schadeposten er nog zijn.”

Maar het werk van Wouter bestaat uit meer dan het opvragen van informatie. “We zorgen er ook voor dat de voorschotten worden betaald en we houden bij welke onkosten er worden gemaakt. En vaak overleggen we met een arbeidsdeskundig bureau wat de mogelijkheden zijn om iemand terug te laten keren in het eigen werk of, als dat niet meer gaat, om werk te vinden dat nog wel bij de beperkingen past.”

Contactmomenten

De afhandeling van een letselschadeclaim kan soms meerdere jaren duren. De intensiviteit van het contact met de letselschadespecialist is dan afhankelijk van de fase waarin de claim zich bevindt. “Er is gemiddeld eens per drie weken contact,” licht Wouter toe. “Naarmate de zaak verder vordert, wordt het contact vaak wat minder intensief. In de eerste periode van een jaar of twee jaar hebben we zeker eens per drie of vier weken contact per mail of telefoon. Maar we gaan ook zo vaak als nodig is bij de klant op bezoek.”

Voorbehoud

Aan het eind van de schaderegeling volgt een onafhankelijk medisch onderzoek om de blijvende medische gevolgen vast te stellen en een toekomstperspectief te schetsen. Zo kan orthopedisch letsel op langere termijn verslechteren door artrose. Het is belangrijk dat er met deze langetermijngevolgen ook rekening wordt gehouden in de afhandeling van de schade.

“De man uit ons voorbeeld heeft aan de ene hand een prothese gekregen en van de andere hand waren de vingers verbrijzeld. Door de verbrijzeling kan er versnelde artrose optreden. Verwacht de medisch specialist dat dit binnen niet al te lange tijd optreedt, dan houden we het dossier open. Is de verwachting bijvoorbeeld dat het nog wel tien tot vijftien jaar kan duren, dan sluiten we het dossier en heropenen we de schaderegeling als het aan de orde is.”

Het afwachten van medische complicaties die op de langere termijn kunnen optreden, noemen we een voorbehoud. “Deze man heeft voor het voorbehoud gekozen. Er bestaat namelijk altijd een kans dat er een verslechtering in de verbrijzelde hand optreedt en dat hij dan opnieuw kosten moet maken of zijn werk niet meer kan doen.”

Voorbehoud afkopen

De cliënt kan er ook voor kiezen om het voorbehoud te laten afkopen door de verzekeraar. “Het gebeurt ook wel dat mensen de zaak definitief willen regelen om dit hoofdstuk in hun leven voorgoed af te sluiten”. Maar ook bijvoorbeeld het willen starten van een eigen zaak kan soms een reden zijn om nu voor afkoop te kiezen, zodat er meer financiële middelen voorhanden zijn. Verzekeraars staan vaak open voor een afkoop en het is aan de cliënt zelf of hij het afkoopbedrag hoog genoeg vindt om van het voorbehoud af te zien of dat hij liever wacht tot de verslechtering daadwerkelijk aan de orde is. Uiteraard adviseren wij de cliënt daarin.”

Overzicht van cases

Direct gratis advies?

(075) 640 10 40

Neem contact op met een specialist

[email protected]

Binnen 24 uur antwoord op al je vragen

Stuur ons een bericht

Neem contact op met een specialist