Onze klanten geven ons een 9,5

Werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Van werkgeversaansprakelijkheid spreken wij als een werknemer of zzp’er tijdens werktijd een ongeval overkomt waarbij de werkgever of opdrachtgever niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Volgens de wet moet de werkgever alle maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken die nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt wanneer hij zijn werk uitvoert. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje; al heeft een werkgever nog zo zijn best gedaan om letselschade te voorkomen, toch kan het zo zijn dat er een bedrijfsongeval plaatsvindt. Vaak is de werkgever dan alsnog aansprakelijk voor de schade.

Schadevergoeding bij een bedrijfsongeval

Heeft u als gevolg van een bedrijfsongeval letsel opgelopen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een letselschadevergoeding. De vergoeding voor de letselschade bestaat uit twee delen: een vergoeding voor de materiële schade en een vergoeding voor de immateriële schade. Bij de materiele schadevergoeding kunt u bijvoorbeeld denken aan schade in uw inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid, medische kosten, kosten voor hulp in huishouden, mantelzorg. De immateriële schadevergoeding noemen we ook wel smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor pijn en verdriet dat u door het ongeval lijdt.

Wij verhalen uw schade bij werkgeversaansprakelijkheid.

Meld direct uw schade

“Tijbout heeft oog voor de mens achter het ongeval”

― Gert van Kooten, letselschadespecialist, NIVRE register expert

Gert van Kooten, letselschadespecialist, NIVRE register expert

Hoe werken wij?

Eerste contact 
In het eerste gesprek, vaak telefonisch, bespreken we wat er is gebeurd. Wij leggen in eerste gesprek uit wat u ons kunt verwachten en wat de vervolgstappen zijn. Na dit gesprek wordt direct een dossier aangelegd en gaan wij aan de slag.

Persoonlijk gesprek
Meestal maken wij snel na het eerste contact een persoonlijke afspraak met u. Tijdens dat gesprek wordt gesproken over de gevolgen van het ongeval en wordt uitleg gegeven over de verdere procedure.

Ook al staat de schade bij zo’n eerste gesprek niet volledig vast, dan kan er toch vaak op korte termijn een betaling van een voorschot worden geregeld.

Letsel
Het letsel wordt vastgesteld aan de hand van de beschikbare medische informatie van artsen en therapeuten die u als gevolg van het ongeval heeft bezocht. Letsel is een ruim begrip en kan variëren van licht letsel dat snel weer herstelt tot ernstig letsel dat nooit meer over gaat. En alles er tussen in.

Schade afwikkelen
Aan het einde van het traject, als er sprake is van een zogenaamde medische eindsituatie, kan met behulp van een onafhankelijk medisch onderzoek blijvende medische gevolgen van het letsel worden vastgesteld door een medisch specialist. Is de verwachting dat het letsel in de toekomst verslechtert, dan kan bij een afwikkeling worden afgesproken dat er een voorbehoud wordt opgenomen. De letselschade wordt dan afgewikkeld, tot zover mogelijk. Treedt de verslechtering van de gezondheid op een later moment daadwerkelijk op, dan wordt het dossier heropend. Uiteraard gaat dit alles in overleg met de cliënt.

Veelgestelde vragen

Is mijn werkgever aansprakelijk?

Moet ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Is mijn werkgever verzekerd?

Is mijn werkgever aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt door collega?

Gratis advies

Tijbout brengt bij u geen kosten in rekening, omdat wij de kosten van onze dienstverlening verhalen op de aansprakelijke partij. Heeft u te maken met een bedrijfsongeval en wilt u dat een letselschadespecialist de schade voor u afwikkelt, neemt u dan contact met ons op.

Direct gratis advies?

(075) 640 10 40

Neem contact op met een specialist

[email protected]

Binnen 24 uur antwoord op al je vragen

Stuur ons een bericht

Neem contact op met een specialist